Strona główna

Strona główna

ZWROTY - Odstąpienie od umowy

I. Każdemu klientowi będącemu Konsumentem przysługuje prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość bez podania przyczyny. Prawo do odstąpienia od umowy przez konsumenta jest oparte o art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta. (Dz.U. z dnia 24 czerwca 2014 roku).

Procedura zwrotu towaru, Klient musi:

1. Złożyć stosowne oświadczenie na piśmie (drogą elektroniczną lub pocztową) w ciągu 14 dni kalendarzowych od daty otrzymania produktu.

2. Zwrócić Produkt Sprzedawcy nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym odstąpił od umowy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze Produkt.

3. Zwrot jest możliwy, gdy zwracany towar jest kompletny, nie nosi śladów użytkowania, montażu ani nie został w żaden sposób zniszczony lub zmodyfikowany.

4. Koszt zwrotu towaru ponosi kupujący. Kupujący powinien zadbać o odpowiednie opakowanie tak, aby wysłany towar nie uległ uszkodzeniu podczas transportu. Do zwracanego towaru należy dołączyć oryginał wystawionego dokumentu sprzedaży, oraz wypełniony i podpisany formularz zwrotu towaru.

5. Zwracany towar należy odesłać na adres:

SCANDI  STYLE24 Lucyna Majchrzak

Białka 502

34-220 Maków Podhalański

Prosimy o umieszczenie informacji ZWROT w widocznym miejscu na opakowaniu przesyłki.

6. Zwroty należności:

W przypadku odstąpienia od umowy należność zostanie przekazana w terminie do 14 dni roboczych od daty przyjęcia zwrotu towaru przez Sprzedającego. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Klienta użyte w pierwotnej transakcji. Kupujący ponosi koszty zwrotu rzeczy do Sprzedawcy. Zwroty nie dotyczą zamówień na firmę lub inną działalność gospodarczą.

7.Towary wykraczające poza standardową ofertę sklepu, modyfikowane lub wykonywane na indywidualne zamówienie dla Klienta nie podlegają zwrotowi.

Do pobrania:

FORMULARZ ZWROTU TOWARU

 

REKLAMACJE FORMULARZ REKLAMACYJNY

1. Klientowi niebędącemu Konsumentem nie przysługuje reklamacja, gdy produkt dotknięty jest uszkodzeniami mechanicznymi pochodzenia zewnętrznego. Zgodnie z art. 545 § 2 Kodeksu Cywilnego, kupujący ma obowiązek sprawdzić stan przesyłki przy dostawie, w obecności kuriera. Sprawdzenie przesyłki przy odbiorze jest niezbędnym warunkiem uwzględnienia ewentualnych roszczeń Klienta niebędącego Konsumentem z tytułu uszkodzenia przesyłki, czy braków w przesyłce. Nawet, jeśli paczka została dostarczona w nienaruszonym opakowaniu, należy sprawdzić czy zamówiony przedmiot nie posiada niewidocznych na zewnątrz ubytków lub uszkodzenia.

2. W przypadku uszkodzenia towaru podczas transportu, kurier ma obowiązek spisać protokół szkody w obecności klienta. Przed złożeniem podpisu na protokole szkody należy sprawdzić czy informacja w im zawarte są zgodne z rzeczywistym stanem przesyłki. W protokole powinny znajdować się informacje dotyczące uszkodzenia opakowania zewnętrznego oraz wewnętrznego.

3. W razie stwierdzenia wadliwości zakupionego towaru Klient powinien:

a. wypełnić formularz reklamacyjny znajdujący się na stronie internetowej sklepu www.scandistyle.pl, wysłać go formie pisemnej na adres siedziby firmy

SCANDI  STYLE24 Lucyna Majchrzak

Białka 502

34-220 Maków Podhalański

b. dołączyć kopię dokumentu zakupu,

c. dołączyć dokładny opis wad towaru oraz zdjęcia: całości przedmiotu , opakowania (każde opakowanie z osobna) w którym zamówienie zostało dostarczone,

d. w przypadku otrzymania uszkodzonej przesyłki –klient ma obowiązek dołączyć protokół szkody lub skan, który został spisany starannie i zgodnie z rzeczywistym stanem w obecności kuriera (powinna być w nim zaznaczona informacja o uszkodzonym opakowaniu zewnętrznym i wewnętrznym).

e.kupujący powinien sprawdzić stan przesyłki przy dostawie, w obecności kuriera. Sprawdzenie przesyłki przy odbiorze jest niezbędnym warunkiem uwzględnienia ewentualnych roszczeń Klienta z tytułu uszkodzenia przesyłki, czy braków w przesyłce. Nawet, jeśli paczka została dostarczona w nienaruszonym opakowaniu, należy sprawdzić czy zamówiony przedmiot nie posiada niewidocznych na zewnątrz ubytków lub uszkodzenia.

W ten sposób przygotowane zgłoszenie reklamacyjne będzie rozpatrywane w siedzibie firmy Scandi Style24 Lucyna Majchrzak.

4. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Sklep poinformuje Klienta w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania. W przypadku uwzględnienia reklamacji, Sklep skontaktuje się z Klientem w celu uzgodnienia sposobu i terminu jej załatwienia. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji, Sklep zastrzega sobie prawo do terminu przywrócenia towaru do stanu sprzed uszkodzenia do max. 30 tygodni z racji charakterystyki sprowadzanego towaru.

5. W przypadku nieuzasadnionej reklamacji lub uszkodzenia towaru z winy Klienta, wszelkie koszty związane z reklamacją (tj. transport do siedziby firmy, koszty korespondencji i ewentualnych kosztów konsultacji prawnych), pokrywa Klient.

6. Reklamacje nie obejmują kosztów transportu, chyba że Klient jest Konsumentem. Towar wysłany do siedziby firmy powinien być zapakowany i zabezpieczony przed ewentualnymi uszkodzeniami podczas transportu.

7.Obsługa sklepu nie przyjmuje przesyłek wysyłanych za pobraniem.

8. Przy wymianie wadliwego towaru na inny model, ewentualne różnice w cenie zostaną uwzględnione. Koszty wymiany towaru pokrywa Klient, chyba że jest Konsumentem.